Archief

Via het gemeentearchief van Roosendaal kan je sinds 2012 historische registers raadplegen. Dit zijn registers van de burgerlijke stand en parochieregisters van Kalmthout, Essen en Roosendaal. Je kan dat online raadplegen.

Wist je trouwens dat Kalmthout een van de weinige gemeenten is waar documenten van voor 1800 nog steeds ter plaatse zijn? Deze werden niet aan het Rijksarchief afgestaan, wat doorgaans de gewoonte was. Zo vind je – naast de gewone registers van burgerlijke stand en de bevolkingsregisters  – ook alle dopen, huwelijken en begrafenissen vanaf 1603 terug. Ook de schepenakten vanaf 1564, volkstellingen, gemeenteraads- en collegeverslagen, bouwdossiers, militieregisters, lijsten met overlijdensoorzaken en in- en uitgaande correspondentie bevinden zich nog steeds in Kalmthout.

Hoe?

Tijdens de openingsuren van het archief kan je gratis alle stukken bekijken. Let wel op: sommige stukken zijn wettelijk niet toegankelijk. Naast de originele documenten zijn er ook microfiches en cd-roms beschikbaar. Als je daarbij zeker wil zijn van hulp van een medewerker, maak je best vooraf een afspraak via info@oudheidkundigekringkalmthout.be.

Naast papieren documenten bewaart het archief ook voorwerpen, foto’s en audiovisueel materiaal. De fotocollectie omvat meer dan 800 reproducties van de bekende Hoelen-postkaarten. Dit zijn ansichten getrokken over heel Kalmthout tussen 1900 en 1935. Je vindt deze ook terug op de website.

De Oudheidkundige Kring van Kalmthout is een vereniging met administratieve zetel in het gemeentehuis. Ze beschikt over een ruime bibliotheek (meer dan 1 200 boeken en diverse tijdschriften) die ondergebracht is in het gemeentearchief. Raadpleging kan tijdens de openingsuren van het archief, ontlenen is niet mogelijk.

De Oudheidkundige Kring van Kalmthout geeft ook een eigen tijdschrift uit: Calmpthoutania (2 edities per jaar). Hierin verschijnen detailstudies over het Kalmthoutse verleden.

Wie informatie zoekt over een bepaald onderwerp, raadpleegt best “M. Van Aert, Aanzet tot een bibliografie van Kalmthout (2002)”. Dit losbladig werk wordt regelmatig aangevuld met informatie uit nieuw verschenen publicaties.

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?