Gezinszorg en Thuiszorg

Wat?

Bejaarden, gezinnen of alleenstaanden kunnen thuishulp krijgen van verzorgenden. De gemeente Kalmthout biedt verschillende thuisdiensten aan personen die omwille van ziekte, handicap of ouderdom moeilijk huishoudelijke taken kunnen uitvoeren. De maatschappelijk werker komt op voorhand bij je langs en bepaalt samen met jou hoe vaak er hulp komt.

Hoe?

Tijdens het bezoek worden belangrijke aandachtspunten overlopen, en maak je afspraken. In principe krijg je vier uur per week hulp, maar blokken van 2 uur zijn ook mogelijk. Doorgaans gebeurt dit door de week, maar onder bepaalde omstandigheden is dit ook mogelijk buiten de normale uren of tijdens het weekend. Indien nodig maakt de maatschappelijk werker ook afspraken met andere hulpverleners, zoals de huisarts, familie of thuisverpleging.

Daarnaast zijn er enkele zaken waar je rekening mee houdt:

  • Tot de huishoudelijke taken behoren onder andere onderhoud van de woning, wassen en strijken, maaltijden bereiden, … Verder helpt de verzorgende met hygiënische taken (persoonsverzorging) en ondersteunende taken. Denk bijvoorbeeld aan het meegaan op consultatie bij de dokter of boodschappen doen.
  • De verzorgende zal samen met je bespreken hoe het werk bij jouw thuis het best wordt geregeld, rekening houdend met je eigen mogelijkheden en specifieke wensen.
  • De beslissing tot het verlenen van hulp wordt genomen door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst na onderzoek en op voorstel van de maatschappelijk werker.
  • De bijdrage wordt bepaald door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en hangt af van je inkomen en de gezinssamenstelling. Voor zwaar zorgbehoevende personen (BEL-schaal vanaf 35) wordt bovendien een bijkomende korting toegestaan.
Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?