Klusjesdienst

De dienst karweihulp heeft als doel om de kwaliteit van de leefomgeving van burgers te verbeteren door het uitvoeren van diverse karweitjes en kleinere onderhoudswerken aan de woning zonder concurrentieel te zijn met zelfstandigen uit de gemeente. De uit te voeren klusjes zijn sporadische werken van korte duur waarvoor geen specifieke technische kennis vereist is. De klusjes hebben betrekking op kleine en/of dringende onderhouds- en herstellingswerken van de onmiddellijke leefwereld van de gebruiker

  • De klusjesman komt vooraf bij je langs om de aard van de klus te bepalen, te bekijken of dit tot zijn taken behoort en of hij dit technisch kan uitvoeren.
  • De maatschappelijk werker van de thuisdienst komt vooraf bij je langs om te onderzoeken of je in aanmerking komt en om het tarief te bepalen.
  • De beslissing tot het verlenen van hulp wordt genomen door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst na onderzoek en op voorstel van de maatschappelijk werker.
  • Onze klusjesman kan uiteenlopende karweien uitvoeren zonder herhalend karakter en waarvoor geen specifieke professionele kennis nodig is. Het betreft zowel klusjes binnen als buiten huis.
  • De klusjesdienst omvat geen tuinwerk en is gebonden aan de bestaande arbeidsvoorschriften.
  • Voor grote werken en gereglementeerde beroepen waarvoor een specifieke opleiding is vereist (elektriciteitswerken, werken aan gasleidingen, …) dient de gebruiker beroep te doen op een vakman.
  • De bijdrage voor de klus is afhankelijk van het netto-maandinkomen van de gebruiker en bedraagt minimum 4,99 euro per uur en maximum 15,47 euro per uur. Bij niet opgave van inkomsten bedraagt de prijs per uur 15,47 euro. De gebruiker betaalt de bijdrage na ontvangst van een factuur.
Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?