Schuldbemiddeling

Wat?

De dienst schuldbemiddeling begeleidt mensen die moeilijkheden hebben met het beheer van hun budget of die een schuldenlast hebben. Heb je moeite om je budget te beheren? Heb je schulden die je niet meer kan terugbetalen? Dan kan de dienst schuldbemiddeling je helpen.

Hoe?

Een medewerker helpt je om een duidelijk budgetoverzicht op te stellen. Hij contacteert de schuldeisers, controleert of alle schulden juist zijn, hoe groot ze zijn… Daarna stellen jullie samen een betalingsplan op. De medewerker neemt contact op met de verschillende schuldeisers en zoekt naar een haalbare oplossing. Zo kan je jouw schulden afbetalen en toch nog kwaliteitsvol leven.

De hulp bestaat uit budgetbegeleiding, budgetbeheer of hulp bij de collectieve schuldenregeling. De begeleiding en het advies gebeuren door een maatschappelijk werker en juriste. De hulp is gratis.

 

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?