Hemelwaterplan: een waterbestendig en klimaatrobuust Kalmthout

De gemeenteraad keurde op 21 februari 2022 het hemelwaterplan voor Kalmthout goed. Dat plan biedt een langetermijnvisie op hoe het systeem van waterhuishouding in onze gemeente moet evolueren. Het vormt de leidraad bij toekomstige water gerelateerde projecten. Raadpleeg per thema de info uit het plan.

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?