Adoptie

Wat?

Er bestaan twee soorten adopties: enerzijds de volle adoptie waarbij de bestaande afstamming gewijzigd wordt. Anderzijds is er de gewone adoptie waarbij de band met de natuurlijke ouders behouden blijft

Hoe?

De procedure voor adoptie van minderjarige kinderen gebeurt steeds via Kind en Gezin. Je neemt dus contact met hen op. Wil je een meerderjarig kind adopteren? Dan dien je een verzoekschrift in bij de Rechtbank van Eerste Aanleg. Je vindt de gegevens hieronder:

Rechtbank van Eerste Aanleg, Burgerlijke Griffie, t.a.v. dienst Boekhouding Bolivarplaats 20, bus 1 2000 Antwerpen

Wil je meer weten over adoptie? Je vindt alle informatie via de website van Justitie.

 

 

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?