Adreswijziging

Binnen Kalmthout of naar Kalmthout

Verhuis je naar een nieuw adres in Kalmthout? Geef je adreswijziging – als je verhuisd bent – door via burgerzaken@kalmthout.be. Vermeld de naam van alle gezinsleden die verhuizen. Vermeld ook de rijksregisternummers, het oude en nieuwe adres en een telefoon- of gsm-nummer. Of vul het online-formulier in. Hou ook rekening met de volgende zaken:

  • Je mailt je gegevens binnen de acht werkdagen na de verhuizing.
  • Als minderjarigen voor de eerste keer verhuizen zonder ouders of met één van de ouders, contacteer dan de dienst bevolking.
  • Als je binnen de gemeente Kalmthout verhuist, laat dan de huisvuilcontainers leeg achter vóór je je verhuizing meldt bij de dienst bevolking.

Daarna krijg je een bezoek van de wijkagent die komt vaststellen dat je verhuisde. Na dat bezoek maak je een afspraak om het adres op je identiteitskaart aan te passen.

Naar een andere gemeente

Als je verhuist naar een andere gemeente, meld je dit binnen de acht werkdagen na de verhuizing bij de dienst bevolking van de gemeente waar je gaat wonen. In Kalmthout verwittig je Igean voor het blokkeren van je huisvuilcontainers. Wat moet je daarvoor doen?

  • Neem contact op met Igean via de infolijn 0800 1 46 46 of vul het online formulier in.
  • Laat de huisvuil- en gft-containers ledigen vóór je je verhuizing meldt.

Meer weten over adreswijzigingen in België?  Op de website van de federale overheid vind je alle informatie.

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?