Afkoppeling

Op privé-eigendom voorziet de eigenaar een aparte afvoer voor regen- en afvalwater. Dat is wettelijk verplicht bij de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Een afkoppelingsdeskundige van studiebureau Sweco bezoekt alle bewoners om het bestaande privé-stelsel te onderzoeken en het nieuwe (gescheiden) stelsel te ontwerpen. Als bewoner heb je de keuze om de werken zelf uit te voeren of dat te laten doen door de aannemer van Water-link. De afkoppelingswerken gaan van start als de rioleringswerken zijn afgerond. Vermoedelijk is dit in januari 2024.

Vraag je subsidie aan!

De kosten voor de aanleg op het privé-domein zijn ten laste van jou als bewoner. Als je het gescheiden stelstel laat keuren, ontvang je een subsidie van de gemeente. De subsidie dekt 100% van de uit te voeren werken​, met een maximum van 500 euro. Je krijgt geen subsidie als de afkoppeling is opgelegd in een omgevingsvergunning (voor woningen vanaf 1999). Een eerste keuring subsidieert de gemeente. Een eventuele herkeuring betaalt je als eigenaar.

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?