Afschrift geboorteakte

thuisloket

Een afschrift van een geboorteakte is een kopie van een akte uit de registers. De geboorteakte vermeldt o.a. de naam, de voornamen, geboortedatum en -uur, de afstamming (= ouder(s)) en eventueel een kantmelding.

Een akte bevindt zich altijd in de stad of de gemeente waar het feit zich heeft voorgedaan. Voorbeeld, je woont in Kalmthout maar bent geboren in Antwerpen, dan moet je je geboorteakte aanvragen in Antwerpen.

Internationaal (meertalig) uittreksel?

Ook een internationaal (meertalig) uittreksel van je geboorteakte kan je aanvragen via het thuisloket.

Aanvragen

Wie?

De volgende personen kunnen een afschrift verkrijgen zonder volmacht van de betrokkene zelf:

  • de persoon op wie de akte betrekking heeft
  • openbare overheden
  • de echtgenoot of overlevende echtgenoot
  • de wettelijk vertegenwoordiger
  • bloedverwanten in opgaande of dalende lijn (kinderen – ouders – grootouders)
  • erfgenamen
  • de notaris of advocaat die verklaart te handelen in opdracht van de belanghebbende of uit hoofde van de beroepshoedanigheid

Een derde kan een uittreksel uit de geboorteakte afhalen, mits voorlegging van een volmacht en de identiteitskaart of kopie van de identiteitskaart van de belanghebbende. Indien geen volmacht en identiteitskaart kan worden voorgelegd, wordt het uittreksel opgestuurd naar de hoofdverblijfplaats van de betrokkene zelf.

Wanneer?

Altijd via het thuisloket of op het gemeentehuis tijdens de openingsuren.

Hoe?

Het afschrift vraag je via het thuisloket aan met je elektronische identiteitskaart. In de meeste gevallen krijg je het afschrift onmiddellijk in je mailbox.

Je kan ook langsgaan op het gemeentehuis tijdens de openingsuren.

Kosten?

Deze dienstverlening is gratis.

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?