Je evenement duurzaam organiseren

Sinds 1 januari 2020 is het op alle evenementen verboden om dranken te serveren in wegwerpbekertjes of eenmalige drankverpakkingen, zoals blikjes, drankkartons, petflesjes of niet-herbruikbare glazen flessen tenzij minstens 90% van de eenmalige verpakkingen gescheiden wordt ingezameld voor recyclage (95% sinds 1 januari 2022).

Meer informatie vind je op de website van OVAM, lees zeker ook het stukje over duurzame evenementen op: https://ovam.vlaanderen.be/groen-event

Via de uitleendienst kan je rolcontainers of afvaleilanden om op je evenement PMD en restafval in te zamelen ontlenen. Die worden dan de week voordien geleverd. Zet ze nadien leeg terug op dezelfde plaats. Achteraf kies je zelf hoe je het afval afvoert.

Hoe?

Hele grote evenementen kunnen een afzetcontainer ontlenen. Die container (10 m³) wordt na het evenement door de gemeente afgevoerd naar de verbrandingsoven. Je krijgt nadien een factuur en betaalt enkel de inhoud (0,20 euro per kilogram).

Op de evenementenaanvraag duid je aan of je die container wil ontlenen.

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?