Afvalinzameling

Gescheiden afvalinzameling

De gemeente Kalmthout en haar inwoners leveren heel wat inspanningen om afval zoveel mogelijk gescheiden in te zamelen. Vanaf 2022 mag er voor onze gemeente maar 121 kg restafval per inwoner per jaar ingezameld worden. Daarom wordt het huishoudelijk afval in de grijze en groene containers gewogen. Door goed te sorteren, is er minder restafval. Daarvoor worden afzonderlijke tarieven gehanteerd, net zoals op het recyclagepark. De prijs wordt berekend per kg aangeboden afval: 0,20 euro per kg voor huisvuil (restafval) of 0,07 euro voor GFT-afval.

De grijze container voor huisvuil en de groene container voor GFT-afval worden afwisselend tweewekelijks opgehaald en dit telkens op woensdag. De ene week zet je dus de grijze container buiten, de andere week de groene. Tijdens de ophaaldag van de gft-container worden ook de blauwe PMD-zakken opgehaald.

Je vindt een overzicht van de ophaaldagen in de afvalkalender.

Afvalstoffen en manier van inzameling

De verschillende afvalfracties worden na inzameling gerecycleerd, gerecupereerd of verwerkt. Slechts een beperkt deel komt uiteindelijk in de verbrandingsoven terecht.  Hieronder vind je een overzicht van de verschillende afvalstoffen en de manier waarop ze in Kalmthout ingezameld worden:

Afvalstof

Manier van inzameling

Restafval Aan huis in grijze containers
GFT Aan huis in groene containers
Papier en karton Aan huis in gele containers of kartonnen dozen en papieren zakken
PMD Aan huis in blauwe zakken
Glas In glasbollen
Textiel Aan huis of in textielcontainers
Groot huisvuil Aan huis en na afspraak (enkel telefonisch – 0800 1 46 46) en op het recyclagepark
KGA Naar de chemokar
Snoeihout Aan huis en op afroep, vooraf te betalen aan het onthaal (gemeentehuis) of per overschrijving
Bladeren van straatbomen In bladkorven (enkel na 15 oktober)

Meer weten?

Milieudienst Kalmthout, 03 620 22 60

Neem een kijkje op de website van OVAM om meer te weten te komen over afvalverwerking.

Uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Op 16 september 2016 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsplan voor het huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Dit uitvoeringsplan vervangt twee vorige uitvoeringsplannen, namelijk het plan ‘Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen (UMBHA)’ en het plan ‘Gescheiden inzameling bedrijfsafval van kleine ondernemingen’. Het plan vertaalt het Vlaamse afval- en materialenbeleid van de komende jaren naar concrete acties op het terrein, zowel naar gezinnen als naar bedrijven toe en legt de focus op het lokale niveau.

Op 12 juni 2020 keurde de Vlaamse Regering het addendum op dit uitvoeringsplan goed. Je leest er alles over op https://www.ovam.be/uitvoeringsplan.

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?