Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout (AGB)

Elk lokaal bestuur voert heel wat taken en projecten van gemeentelijk belang uit op het vlak van wonen, ondernemen, welzijn, veiligheid, cultuur, sport… Het grootste deel van activiteiten en opdrachten wordt behartigd door de gemeente. Deze wordt bestuurd door zowel de gemeenteraad als het college van burgemeester en schepenen.

Wanneer een lokaal bestuur projecten efficiënter kan uitvoeren via een andere entiteit, worden deze activiteiten verzelfstandigd. Op die manier baat de gemeente haar sport- en cultuurinfrastructuur uit. Daarom werd in juni 2016 het Autonoom Gemeentebedrijf Kalmthout – kortweg AGB Kalmthout – opgericht. Dit is een zelfstandige onderneming van de gemeente. Bijgevolg heeft het AGB dan ook een eigen rechtspersoonlijkheid onder het Belgische vennootschapsrecht.

Besluitenlijsten AGB

Bekijk de besluitenlijst van het AGB.

 • Samenstelling

  Het AGB wordt bestuurd door twee organen.

  De raad van bestuur

  Deze bestaat uit dezelfde leden als de gemeenteraad en heeft als hoogste besluitvormingsorgaan ruime bevoegdheden:

  • Vaststelling en goedkeuring van meerjarenplan
  • Budget
  • Beheersovereenkomsten
  • Belangrijke investeringsdossiers
  Het directiecomité

  Dit is samengesteld uit de leden van het college van burgemeester en schepenen. Zij zijn verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur:

  • Uitvoering van het goedgekeurde meerjarenplan en budget
  • Sturing en beslissing mbt de exploitatie
  • Goedkeuring van kleine investeringsdossiers
  • Verdere ontwikkeling van toegewezen opdrachten
  • Voorbereiden van nieuwe ontwikkelingen

  Beide organen worden voorgezeten door Maarten De Bock.

 • Werking

  De gemeenteraad bepaalt de opdracht voor het AGB via een zogenaamde beheersovereenkomst die ze afsluit met de raad van bestuur van het AGB. Het AGB exploiteert onder andere het zwembad, ontmoetingscentrum De Zonnedauw sportpark Heikant en Dorpshuis Nieuwmoer.

  Voor elk van deze projecten worden overeenkomsten met specifieke modaliteiten afgesloten, zoals het vastleggen van tarieven, voorrangsregels voor gebruik door verenigingen enzovoort. Het AGB heeft geen eigen personeel, wel kan het gemeentepersoneel ingeschakeld worden. Het AGB legt elk jaar zijn budget en jaarrekening aan de gemeenteraad voor.

  De oprichting van het AGB kent verschillende voordelen:

  • Vlotte besluitvorming, met ruime delegatiemogelijkheden aan het directiecomité
  • Flexibel inspelen op de private markt
  • In tegenstelling tot de gemeente kan het AGB wel degelijk BTW recupereren
 • Documenten

  Hieronder vind je verschillende documenten die verbonden zijn met het AGB.

  • .PDFAGB – Goedkeuring oprichting en statuten

   Download

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?