Beplantingsplan

Wat?

Wie (ver)bouwt in een ‘woonparkzone’, moet een beplantingsplan toevoegen aan de stedenbouwkundige aanvraag. In Kalmthout zijn er drie woonparkzones:

  • Wijk De Greef
  • Dennendaal
  • Omgeving Geusenback

Opgelet: soms wordt ook in andere beboste gebieden een beplantingsplan gevraagd. Dat wordt toegevoegd aan een stedenbouwkundige aanvraag en maakt er bijgevolg integraal deel van uit.

Hoe?

Een beplantingsplan moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Een plan van de bestaande toestand

Het opmetingsplan moet gedetailleerd en nauwkeurig zijn. Daarnaast moet het ook de actuele toestand weergeven. Daarom wordt een schaal van minstens 1/100 of nauwkeuriger gebruikt. Niet alleen moeten alle bomen aangeduid worden, ook moet er gespecifieerd worden om welke boomsoort het gaat. Ook de stamomtrek op 1 meter hoogte wordt vermeld. Daarnaast moeten ook struiken, heggen en struwelen aanwezig zijn op het plan.

Het toekomstige beplantingsplan

Op dit type plan moet de toekomstige toestand nauwkeurig weergegeven worden. Bijgevolg wordt een schaal van minstens 1/100 of nauwkeurig gebruikt. Alle te behouden en/of te rooien bomen en alle nieuw aan te planten bomen moeten aangeduid worden. Ook struikmassieven, heggen en struwelen worden opgenomen op het plan. Voor percelen met zijden langer dan 100 meter kan – mits akkoord van de groendienst – van de schaal 1/100 afgeweken worden. Zo blijft het plan hanteerbaar en overzichtelijk.

Documenten

Hieronder vind je de nodige documenten zodat je snel aan de slag kan.

  • .PDFVormvereisten beplantingsplannen

    Download
  • .PDFLijst streekeigen soorten

    Download

 

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?