Bouwen en verbouwen

Ga je bouwen of verbouwen? Dan heb je vaak vooraf een omgevingsvergunning nodig. Pas dan kan je effectief starten met de geplande werken. Je informeert best eerst naar de regels en voorschriften. Dat kan bij de dienst ruimtelijke ordening.

Voor welke werken heb je een vergunning nodig?

Enkele voorbeelden:

 • vaste inrichtingen plaatsen
 • sloopwerken uitvoeren
 • gebouwen en constructies oprichten of herbouwen
 • gebouwen verbouwen of uitbreiden
 • ontbossen en hoogstammige bomen rooien
 • aanmerkelijke reliëfwijzigingen aanbrengen
 • de hoofdfunctie van een gebouw wijzigen
 • het aantal woongelegenheden wijzigen
 • een grond gebruiken voor de opslag van schroot
 • het stallen van voertuigen
 • publiciteitsborden aanbrengen
 • recreatieve terreinen aanleggen

Hoe vraag je een vergunning aan?

Als je vooraf zekerheid wil over je plannen, kan je een principiële aanvraag indienen door een stedenbouwkundig attest aan te vragen.

Alle praktische informatie zoals aanvraagformulieren vind je op www.ruimtelijkeordening.be. Daar vind je alle wetgeving en lopende planningsopdrachten van de Vlaamse overheid terug.

 

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?