Beslissing heraanleg Heikantstraat

De gemeente Kalmthout werkte samen met een studiebureau twee scenario’s uit die ze op een infovergadering in oktober 2022 aan de bewoners voorlegde. Uit de bevraging kwam geen voorkeur voor een bepaald scenario. Het gemeentebestuur heeft zijn voorkeur geuit om de twee enkelrichtingsfietspaden van de Beauvoislaan door te trekken.

Wat betekent dit concreet?

Fietsers rijden in dit scenario tussen de rotonde en Heide de volledige afstand langs dezelfde kant van de rijweg. De verkeersveiligheid verhoogt, omdat er minder oversteekbewegingen op de rijbaan zijn. Bovendien zijn er minder conflicten op enkelrichtingsfietspaden tussen fietsers dan op een dubbelrichtingsfietspad.

  • Twee vrijliggende, verhoogde enkelrichtingsfietspaden¬† van 2 meter breed
  • Rijweg van 6,20 meter breed
  • Twee fietsoversteekplaatsen ter hoogte van het kruispunt Beauvoislaan-Heikantstraat en De Zwarte Hond. Deze zijn niet verhoogd en met een smalle middenstrook.
  • Snelheid blijft op 50 km/u
  • Brede buffergracht aan de zuidzijde van de weg

Doorsnede van het ontwerp

Visualisatie van het ontwerp

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?