Een RUP: wat is dat?

De gemeente werkt aan een Ruimtelijk Uitvoeringsplan, kortweg een RUP, voor het woonbos in de gemeente. Na RUP Woonbos I, dat in 2016 werd goedgekeurdis het gebied van Woonbos II aan de beurt. Dat RUP zal de ruimtelijke visie voor het gebied vastleggen. 

Hieronder leggen we uit wat een RUP is en hoe de procedure verloopt.

Bekijk de start- en de procesnota

 • .PDFRUP Woonbos 2 - Startnota

  Download

 • .PDFRUP Woonbos 2 - Procesnota

  Download

Ter info: de startnota kan je – na afspraak via 03 620 22 30 – inkijken op het gemeentehuis. 

 • Wat is een RUP?

  Een RUP is een juridisch document dat bepaalt waar en hoe er in een bepaald gebied mag worden gebouwd en verbouwd. In een RUP wordt de bodembestemming en de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften voor een bepaald gebied vastgelegd.

  Hierdoor vormt een RUP een kader voor het aftoetsen van toekomstige ontwikkelingen en vergunningsaanvragen. Zo creëren we ruimtelijke harmonie tussen wonen, recreatie, natuur, mobiliteitsinfrastructuur en andere gemeentelijke bestemmingen.

 • Waarom een RUP voor het woonbos?

  Woonbos II wordt gekenmerkt door een bosrijke omgevingruime percelen met vaak waardevolle gebouwenniet-bebouwde binnengebieden en groene dreven 

  Tegelijk wordt het gebied geconfronteerd met nieuwe demografische en ruimtelijke ontwikkelingen. De eerste bewoners verlaten de vaak te groot geworden woningen en de nieuwe gezinnen zijn eerder kleiner en hebben andere wensen. De huidige voorschriften, de regels waar bouwaanvragen aan moeten voldoen, zijn bovendien verouderd. Hierdoor is het mogelijk dat er nog gebouwen bijkomen of percelen worden opgesplitst in meerdere kavels. Iets wat we eigenlijk niet willen. 

  Het gemeentebestuur wil de ruimtelijke ontwikkeling in Woonbos II op een duurzame manier sturen en de kwaliteit en beleving van de omgeving en het publieke domein bewaren. Er is nood aan duidelijke richtlijnen om beter in te kunnen spelen op de nieuwe woonbehoeften en om versnippering tegen te gaan. Daarom maken we nu een RUP voor het resterend deel van het woonbosgebied. Zo kunnen we de gewaardeerde identiteit van de zuidelijke rand van de gemeente maximaal behouden. 

 • Hoe verloopt een RUP-procedure?

  Alvorens een RUP definitief in werking treedt, doorloopt het plan een hele procedure. In 5 stappen gaan we van een startnota naar een definitief RUP. Tijdens de procedure krijgt elke eigenaar of betrokkene ruim de tijd om zich te informeren en om zijn stem te laten horen. Op verschillende momenten zijn adviesrondes ingepland zowel met jouals burger, als met diverse adviesorganen.  

 • Waar staan we nu in het proces?

  De eerste stap, de startnota, is achter de rug. De startnota is het begin van het planproces. Er worden nu nog geen definitieve beslissingen genomen. 

  In de startnota vind je alle inhoudelijke informatie over het planproces. De startnota geeft aan over welk gebied het gaat en wat de doelstellingen en intenties zijn. Er worden verschillende locatie- en/of inrichtingsalternatieven voorgesteld. Ook de milieueffecten die worden onderzochtzijn erin omschreven. Op basis van deze startnota gaan we zowel met de nodige adviesorganen als met de bevolking in dialoog. 

  Naast de startnota wordt ook een procesnota opgemaakt, die het procesverloop beschrijft en de meest actuele stand van zaken in het procesverloop weergeeft.

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?