Erkenning van een kind

Wat?

Wanneer ouders niet getrouwd zijn, kan de vader/meemoeder het kind erkennen, met toestemming van de moeder. Erkenning kan voor of na de geboorte. Eerst wordt er een aangifte van erkenning opgemaakt. Pas daarna wordt de akte van erkenning effectief opgesteld.

Wanneer fraude vermoed wordt, kan het opmaken van de akte maximaal twee maanden worden uitgesteld. In die periode kan de gemeente advies vragen bij het parket. De termijn van twee maanden kan dan eventueel nog verlengd worden met drie maanden.

Kostprijs

De erkenning van een kind is gratis.

Hoe?

 • Erkenning vóór de geboorte

  De erkenning gebeurt door beide ouders bij de dienst Burgerlijke stand van de woonplaats van een van beide.

  Je brengt volgende zaken mee:

  • Identiteitskaarten van de toekomstige ouders
  • Bewijs van de dokter, gynaecoloog of vroedvrouw waarin de vermoedelijke datum van bevalling vermeld staat
  • Opgelet: als de ouders niet in België wonen of geboren zijn of wanneer de erkenner geen Belgische nationaliteit heeft, contacteer je op voorhand de dienst Burgerlijke stand
 • Erkenning in de geboorteakte

  De ouders geven samen de geboorte van hun kind aan en doen tegelijk de erkenning (zie geboorte).

 • Erkenning na de geboorte

  Erkenning is ook nog mogelijk na het opstellen van de geboorteakte. Zolang er geen erkenning gebeurd is, draagt het kind de familienaam van de moeder. Bij de erkenning kan je er dan voor kiezen om de familienaam van de moeder te behouden of die te veranderen in die van de vader/meemoeder, of in een combinatie van beide namen (als het kind Belg is).

  Je brengt volgende zaken mee:

  • Identiteitskaarten van de ouders
  • Geboorteakte van het kind wanneer het niet in België geboren werd
  • Opgelet: als de ouders niet in België wonen of geboren zijn of wanneer de erkenner geen Belgische nationaliteit heeft, contacteer je op voorhand de dienst Burgerlijke stand
Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?