Euthanasie en negatieve wilsverklaring

Wat?

Het is mogelijk om bij de dienst Burgerlijke stand een wilsverklaring inzake euthanasie te registreren. Het aangifteformulier vind je onderaan deze pagina. Vul dit in en geef het persoonlijk af bij de dienst Burgerlijke stand. Zij registreren dit in een database.

Belangrijk is dat je de verklaring op elk ogenblik kan intrekken of herzien. De verklaring is vijf jaar geldig, daarna moet ze opnieuw bevestigd worden door de persoon die ze heeft afgelegd. Zo niet, wordt de verklaring automatisch uit de database geschrapt.

Bij de dienst Burgerlijke stand kan je trouwens ook een formulier voor een negatieve wilsverklaring krijgen. Daarin leg je vast welke behandeling je wel of niet wil wanneer je niet meer wilsbekwaam bent en er geen hoop meer is op genezing. De negatieve wilsverklaring moet niet geregistreerd worden. Deze blijft geldig tot ze geannuleerd of herzien wordt.

Kostprijs

Registratie van de euthanasieverklaring is gratis.

  • .PDFFormulier van wilsverklaring inzake euthanasie

    Download
Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?