Financiële hulp aan ouderen met een beperking (THAB)

Wat?

Via de gemeente kan je financiële hulp aan ouderen met een beperking aanvragen. Deze tegemoetkoming wordt maandelijks uitbetaald. Het bedrag is afhankelijk van je inkomen. Voorwaarden zijn dat je minstens 65 jaar moet zijn en zorgbehoevend bent.

Hoe?

Het aanvragen van deze tegemoetkoming gebeurt in Kalmthout bij de dienst Burgerlijke stand, die ze online doorstuurt naar FOD Sociale Zaken. Daar worden een dossiernummer, de graad van de handicap en het bedrag van de uitkering vastgesteld. Het is de huisarts of een dokter naar keuze die in eerste instantie de medische gegevens moet verstrekken. Op die basis wordt de graad van zorgbehoefte bepaald.

De volledige procedure duurt ongeveer 8 maanden, maar de tegemoetkoming wordt met terugwerkende kracht betaald vanaf de maand die volgt op de datum van de aanvraag.

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?