Financiële hulp OCMW

Wat?

Heb je problemen om je dokters- of ziekenhuiskosten te betalen of om je rusthuiskosten, energierekeningen of levensonderhoud te bekostigen? Dan kan je op hulp van het OCMW rekenen. Ofwel bemiddelen zij bij schuldeisers door een afbetalingsplan voor te stellen, ofwel komen ze tussen in de kosten.

Hoe?

Er wordt steeds een vaste structuur gehanteerd:

  • De maatschappelijk werk(st)er van de sociale dienst verricht een sociaal en financieel onderzoek.
  • Daarna formuleert hij/zij een voorstel voor het Bijzonder Comité, dat beslist of het OCMW al dan niet tussenkomt. Zij bepalen ook het bedrag.
  • Het Bijzonder Comité bepaalt eveneens of het een eenmalige steun is, een maandelijkse steun en of de steun al dan niet zal teruggevorderd worden.
Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?