Gecentraliseerde dienstverlening

Met het nieuwe gemeentehuis wordt alle dienstverlening van gemeente en OCMW Kalmthout gecentraliseerd. Momenteel zijn de verschillende diensten van gemeente en OCMW Kalmthout nog verspreid over de hele gemeente, ook al vormen ze al enkele jaren één organisatie. Zo is er het OCMW op Heuvel, de gemeentelijke diensten en het dienstencentrum op het Kerkeneind, de vrijetijdsdienst in de Driehoekstraat… In het nieuwe gemeentehuis krijgen alle diensten een plaats onder hetzelfde dak. In totaal zullen een honderdtal medewerkers er hun nieuwe werkplek krijgen. En vooral: zo kan jij als inwoner voortaan terecht op één locatie. Een goede zaak voor een meer efficiënte dienstverlening die we de komende jaren nog meer digitaal willen aanbieden. Het levert ook een kostenbesparende werking op.

Wie binnenkomt in het gemeentehuis, komt onmiddellijk in een grote, lichte ruimte terecht. Onthaalmedewerkers verwijzen hen van daaruit door naar de verschillende loketten waar medewerkers van de verschillende diensten hen op afspraak ontvangen. Ook het dienstencentrum De Groten Uitleg krijgt een plaats in het gemeentehuis. In hun cafetaria zijn alle inwoners, medewerkers en bezoekers welkom.

Er is ook oog voor het gevoel in het gebouw, met een duidelijke keuze voor een warme invulling van de ruimtes. Geen kil gebouw met enkel harde materialen, maar mooie houten lambriseringen en passend meubilair.

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?