Gemeenteraad

De gemeenteraad is het ‘parlement’ van de gemeente Kalmthout. De raad vergadert elke laatste maandag van de maand om 20 uur, én telkens als het nodig is. De raadszittingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en zijn openbaar, behalve voor de persoonsgebonden agendapunten (= geheime zitting).

In de Kalmthoutse gemeenteraad zetelen de burgemeester, die ook voorzitter is van de gemeenteraad, de leden van het schepencollege, en 18 gemeenteraadsleden.

Bekijk de samenstelling van de gemeenteraad

De komende maanden staan er een aantal zittingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn én een aantal gemeenteraadscommissies op de agenda. Door de coronamaatregelen komen de leden van die vergaderingen niet fysiek samen maar overleggen via de onlinetoepassing Zoom. De zittingen zijn openbaar en te volgen via een livestream op het Youtube-kanaal van de gemeente Kalmthout.

Het gaat over deze zittingen:

  • 23/11/2020 – 20 uur: Raadscommissie algemeen beleid
  • 30/11/2020 – 20 uur: Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
  • 7/12/2020 – 20 uur: Raadscommissie algemeen beleid
  • 14/12/2020 – 20 uur: Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Agenda eerstvolgende gemeenteraad

De agenda van de gemeenteraad is telkens een week vooraf te raadplegen. Is dat niet het geval, neem dan contact op met het secretariaat om na te gaan of de geplande gemeenteraad doorgaat.

Bekijk de agenda van de gemeenteraad.


Verslagen gemeenteraad

Het uitgebreide verslag van de gemeenteraad is online te raadplegen na de goedkeuring tijdens de eerstvolgende gemeenteraad.

Bekijk de verslagen van de gemeenteraad.


Besluitenlijst gemeenteraad

De besluitenlijst van de gemeenteraad is online te raadplegen de week na de zitting.

Bekijk de besluitenlijst van de gemeenteraad.

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?