Gerechtelijke uithuiszetting

Wat?

Wie een woning huurt, kan om verschillende redenen gevraagd worden te vertrekken door de eigenaar. Komen jullie niet tot een overeenkomst? Dan kan er een verzoek tot uithuiszetting ingediend worden bij de vrederechter.

Hoe?

Als een verhuurder zijn woning niet langer aan je wil verhuren, is hij verplicht een verzoek in te dienen tot uithuiszetting bij de vrederechter. Het vredegerecht brengt de mensen op de hoogte en ook het OCMW ontvangt een kopie. Vanuit de sociale dienst wordt dan een brief verstuurd waarin hulp aangeboden wordt.

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?