Handhaving Ruimtelijke Ordening

Wat?

De Vlaamse overheid riep de ‘Handhaving Ruimtelijke Ordening’ in het leven om bouwovertredingen tegen te gaan. Je leest alles over bouwmisdrijven op de website. Kandidaat-kopers van een woning of een gebouw kunnen op die manier nagaan of de nodige vergunningen van het onroerend goed wel degelijk werden afgeleverd.

Ook Kalmthout is volop bezig met de opmaak van het vergunningenregister. Doel is om alle stedenbouwkundige vergunningen te verzamelen die in het verleden werden uitgereikt. Net als vele andere gemeenten is het de bedoeling om op termijn een soort databank te creëren waar uittreksels kunnen opgevraagd worden of waar zowel burgers als professionals vergunningen kunnen raadplegen. Maar zover is het nog niet: voorlopig kan je steeds terecht bij onze dienst Ruimtelijke Ordening wanneer je vragen hebt.

In sommige gevallen weet de gemeente ook af van het bestaan van een proces-verbaal over een bouwmisdrijf. Dit is echter niet altijd het geval: niet elk proces-verbaal werd immers opgesteld door dezelfde instantie. Om zeker te zijn dat je het volledige verhaal kent, kan je je informeren bij het hypotheekkantoor van het gebied waarin het onroerend goed is gelegen. Elke dagvaarding of rechterlijke beslissing over een bouwmisdrijf wordt daar namelijk overgeschreven op vraag van de deurwaarder.

 

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?