Heikantstraat: waarom een heraanleg?

De gemeente Kalmthout legt de Heikantstraat tussen de Beauvoislaan en de rotonde opnieuw aan. Daarbij wordt tegelijkertijd geïnvesteerd in een gescheiden rioleringsstelsel.

Waarom is dit noodzakelijk?

  • De huidige inrichting voldoet niet meer aan de richtlijnen op vlak van veiligheid en comfort van fietsers.
  • Een verdere investering in het bovenlokaal fietsnetwerk is nodig voor de mobiliteitsshift (meer woon-werkverkeer met de fiets).
  • Momenteel is er nog geen riolering in de straat. De heraanleg biedt de kans om de riolering en waterhuishouding toekomstgericht aan te passen.

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?