Beslissing heraanleg Jos Tilborghsstraat

De gemeente Kalmthout koos voor het ontwerp met de fietssuggestiestroken. Uit de bevraging kwam geen voorkeur voor een bepaald scenario. Het groot aantal bezorgdheden over parkeermogelijkheden gaf echter de doorslag om voor scenario 2 te kiezen. Dat scenario voldoet het beste aan de noden van de buurtbewoners.

 Wat betekent dit concreet?

De heraanleg gebeurt binnen de zichtbare grens van het openbaar domein:

  • Versmallen rijweg: breedte 5,60m
  • Fietsssuggestiestroken: breedte 2,00m
  • Groenberm en parkeervakken tussen rijweg en voetpad: breedte 2,80m
  • Voetpaden: breedte 1,60m – jonge kinderen mogen op het voetpad fietsen. 

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?