Hoe worden de plaatsen verdeeld?

Eerst wordt er geselecteerd op schoolvoorkeur. Wanneer er bij de school van voorkeur meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen zijn, zal men per school de aangemelde kinderen rangschikken op afstand tot de school. Daarbij wordt enerzijds rekening gehouden met het domicilie-adres van het kind, anderzijds ook met een eventueel toekomstig domicilie-adres (mits het voorleggen van de nodige bewijsstukken). De afstand wordt berekend in vogelvlucht.

De computer wijst elke leerling toe aan een school. Voor het toekennen van de plaatsen heeft het moment van de inschrijving geen invloed zolang de aanmelding gebeurt tussen 27 februari 2024 tot 19 maart 2024.

Ter info: ten laatste op 19 april 2024 krijgt u bericht over uw aanmelding.

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?