Impulssubsidie omzetverlies jeugd-, cultuur en sportverenigingen

De coronacrisis treft onze lokale verenigingen diep. Zij worden financieel zwaar getroffen. De  gemeente Kalmthout wil verenigingen een financieel hart onder de riem steken. Hiervoor reikt de gemeente een impulssubsidie uit aan alle erkende jeugd- cultuur- en sportverenigingen.

De gemeente Kalmthout kreeg van de Vlaamse overheid een toelage van 195 108,93 euro. De Kalmthoutse gemeenteraad besliste om dit bedrag integraal te investeren in onze lokale verenigingen. In 2020 deed de gemeente al enkele uitgaven met dit budget. Zo werden de werkingssubsidies voor jeugd-, cultuur en sportverenigingen verdubbeld en kregen 58 Kalmthoutse verenigingen een subsidie voor een tegemoetkoming voor een afgelast evenement in 2020.

Voor 2021 is er nog een budget beschikbaar van 82 567,93 euro. De gemeente verdeelt dit budget onder alle Kalmthoutse jeugd- cultuur en sportverenigingen die in 2020 een aanzienlijk inkomstenverlies hebben geleden.

Bekijk het filmpje over de verdeling van het restbedrag.

Wat de voorwaarden zijn en hoe je de aanvraag doet, bundelden we hieronder in een handig overzicht.

 • Wat zijn de voorwaarden om deze subsidie te krijgen?

  Ten eerste moet je vereniging erkend zijn bij de jeugd-cultuur- of sportraad. Daarnaast moet je kunnen aantonen dat je vereniging in 2020 25% minder inkomsten heeft ontvangen dan in 2019. Je omzet van 2020 is dus 25% minder dan  die van 2019. Dit wil niet zeggen dat je vereniging verlies heeft geleden of schulden heeft gemaakt. Het gaat erover dat je kan aantonen dat je vereniging op jaarbasis minder inkomsten heeft ontvangen.

 • Hoe bereken je nu juist je omzet?

  Je telt alle inkomsten op die je hebt geïnd in het jaar 2019 en in het jaar 2020. Het kan gaan over inkomsten van evenementen die je hebt georganiseerd zoals een fuif, een quiz of een eetfestijn. Inkomsten uit een deur-aan-deur-verkoop of inkomsten uit je kantine zijn ook mogelijk. Verder heb je misschien inkomsten uit lidgelden, sponsoring of giften. Ook tel je de subsidie mee die je van de gemeente of een andere overheid hebt gekregen.

 • Hoe verdeelt de gemeente dit bedrag?

  De gemeente verdeelt het totale budget van 82.567,93 euro pro rata onder alle aanvragen. Dit betekent dat de vereniging die het meeste verliezen heeft geleden het grootste deel van de subsidiepot krijgt.

 • Hoe moet je deze subsidie aanvragen?

  Je verzamelt alle cijfers van je inkomsten van 2019 en 2020. Je berekent eerst zelf je omzetverlies. Kom je aan een inkomstenverlies van 25% in 2020 vergeleken met 2019, dan dien je het online formulier in. Je vindt de aanvraagformulieren en de informatie onder het hoofdstuk voor de verenigingen.

  Dien de aanvraag hier in tussen 1 februari en 28 februari 2021. Vergeet zeker de bijlagen niet:

  • Een excelbestand met overzicht inkomsten en uitgaven van het kalenderjaar 2019
  • Een excelbestand met overzicht inkomsten en uitgaven van het kalenderjaar 2019

  Je kan deze template gebruiken:

 • Timing

  Je brengt deze aanvraag binnen tussen 1 februari en 28 februari 2021.

 • Hoe gaat het nu verder?

  De gemeente bekijkt en evalueert alle aanvragen. De gemeente berekent de verdeling van het budget onder de aanvaarde aanvragen. Het college van burgemeester en schepenen geeft de goedkeuring van de aanvragen op de vergadering van 5 april 2021. Het doel is om de subsidie uit te betalen ten laatste op 30 juni 2021.

  Heb je nog vragen, neem dan contact op met de jeugddienst, de cultuurdienst of de sportdienst via de onderstaande adressen:

 • Subsidiereglement

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?