Inkomensvervangende en integratietegemoetkoming

Wat?

Personen met een handicap die moeilijk zelf kunnen werken, maken aanspraak op een inkomensvervangende tegemoetkoming. Deze is bestemd voor personen met een handicap die omwille van hun beperkte zelfredzaamheid bijkomende kosten hebben.

Hoe?

Het aanvragen van deze tegemoetkomingen gebeurt in Kalmthout bij de dienst burgerlijke stand, die ze online doorstuurt naar FOD Sociale Zaken waar een dossiernummer, de graad van de handicap en het bedrag van de uitkering worden vastgesteld. De huisarts – of een dokter naar keuze – verstrekt de medische gegevens, zodat de graad van zorgbehoefte wordt bepaald.

De volledige procedure duurt ongeveer 8 maanden, maar de tegemoetkoming wordt met terugwerkende kracht betaald vanaf de maand die volgt op de datum van de aanvraag.

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?