Jeugdbeleid

Het gemeentelijk jeugdbeleid gaat over alle beslissingen en acties van het gemeentebestuur die invloed hebben op de leefwereld van de Kalmthoutse jongeren. Kort gezegd: jeugdbeleid is het beleid gericht op kinderen en jongeren.

Het jeugdbeleid beperkt zich niet alleen tot de jeugddienst van de gemeente. In Kalmthout probeert het schepencollege bij veel beleidsbeslissingen de zogenaamde ‘jeugdtoets’ toe te voegen. Dat houdt in dat zij bij een maatregel nadenken welke effecten dat zou hebben op de kinderen en jongeren van de gemeente. De gemeente wil een Kindvriendelijke Gemeente zijn.

Ook andere gemeentediensten werken vaak rechtstreeks of onrechtstreeks naar kinderen en jongeren toe. Enkele voorbeelden:

  • De gemeente plant bij een verkaveling van een nieuwe wijk een buurtspeelpleintje in.
  • De cultuurdienst organiseert een poëziewedstrijd voor kinderen.
  • De sportdienst doet een project rond buurtsport.
  • De gemeente zorgt ervoor dat kinderen veilig naar school kunnen gaan dankzij het schoolvervoersplan.
  • De milieudienst denkt mee na over een duurzame evenementen.
  • De technische dienst helpt verenigingen mee bouwen aan hun jeugdlokalen.
  • Er verschijnen veel artikels in de Nieuwsbrief Tussen Hei en Maatjes die over de leefwereld van kinderen en jongeren gaan.

Het hele gemeentelijk beleid en de budgetten vind je in het meerjarenplan van de gemeente.

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?