Jeugdraad

Wat?

De jeugdraad is het officiële adviesorgaan van het gemeentebestuur voor alle thema’s rond kinderen en jongeren. Het is niet alleen de spreekbuis voor kinderen en jongeren, maar ook voor het jeugdwerk en dus alle jeugdverenigingen in Kalmthout.

De gemeente moedigt zoveel mogelijk kinderen en jongeren aan om lid te worden. Zo komen we te weten wat jongeren écht willen. De jeugdraad richt zijn adviezen altijd naar het college van burgemeester en schepenen.

Hoe?

De jeugdraad van Kalmthout bestaat enerzijds uit een dagelijks bestuur (DB) en anderzijds uit een algemene vergadering (AV). Het DB bestaat uit een aantal gemotiveerde jongeren die de jeugd vertegenwoordigen en het jeugdbeleid mee uitstippelen. Ze komen een keer per maand samen.

 • Wat is de jeugdraad?

  De jeugdraad is het officiële adviesorgaan van het gemeentebestuur voor alles wat kinderen en jongeren aanbelangt. Het is dé spreekbuis voor kinderen en jongeren. Het is ook dé spreekbuis voor het jeugdwerk en voor alle jeugdverenigingen in de gemeente. De gemeente moedigt zoveel mogelijk jonge mensen aan om lid te worden. Wie weet er namelijk beter wat de jeugd wil dan de jeugd zelf? De jeugdraad is een manier voor jongeren om hun mening over het jeugdbeleid te uiten. De jeugdraad richt zijn adviezen altijd naar het College van Burgemeester en Schepenen.

 • Waarom aan een jeugdraad deelnemen?

  De jeugdraad houdt zich bezig met thema’s van kinderen en jongeren. Een beslissing heeft invloed op de leefwereld van kinderen en jongeren. Voor verenigingen is het interessant om deel te nemen: je kan vragen of problemen van je vereniging aankaarten (brandveiligheid, huisvesting…).

  Als jongere kan je mee zorgen voor een betere leefwereld voor jou en je vrienden. Wil je meer speelruimte in je straat of een basketpaal op het pleintje in je buurt? Heb jij een idee over jongerencultuur, rond zwerfvuil, rond klimaat? Binnen de jeugdraad kan je je wensen en dromen voor een beter Kalmthout proberen waar te maken.

  Wie mag er in de jeugdraad zitten?

  Alle Kalmthoutse jongeren tussen de 16 en 30 jaar oud die geïnteresseerd zijn in jeugdwerk en jeugdbeleid van de gemeente.

  Moet je in Kalmthout wonen om lid te zijn van de jeugdraad?

  Dat moet niet, maar je moet wel een link kunnen aantonen met de gemeente (bv. in een Kalmthoutse vereniging actief zijn, vroeger in Kalmthout hebben gewoond…)

  Kan je lid zijn van de jeugdraad als je niet aangesloten bent bij een vereniging?

  Absoluut! De jeugdraad is altijd op zoek naar jongeren die geïnteresseerd zijn en willen meewerken aan het jeugdbeleid.

 • JeuK

  JeuK of JeugdKalmthout of de jeugdraad van Kalmthout, bestaat uit een Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemene Vergadering (AV). Het DB komt maandelijks bij elkaar, organiseert zelf verschillende jeugdactiviteiten en geeft geregeld advies aan de gemeente. De Algemene Vergadering komt ongeveer vier keer per jaar bij elkaar en bestaat uit de leden van het DB en vertegenwoordigers van alle erkende jeugdverenigingen. Daar worden onderwerpen naar voren geschoven en plannen gesmeed voor de actieve jeugdwerking in de gemeente.

 • Statuten

 • Vraagje voor de jeugdraad?

  Contacteer de jeugdraad via jeugd@kalmthout.be of gebruik de hashtag #jeugdkalmthout op social media.

 • Memorandum Jeugdraad

  De jeugdraad wil meewerken om van de gemeente Kalmthout een nog mooiere plek te maken voor alle kinderen en jongeren. Daarvoor heeft ze haar wensen gebundeld in een mooi memorandum voor de beleidsperiode 2020 – 2025. Het memorandum is opgevat in drie grote blokken:

  • Breed jeugdbeleid en kindvriendelijke gemeente
  • Ondersteunen van het Kalmthouts jeugdwerk
  • Diesterweg – Diesterterug

  Hieronder kan je het memorandum van de jeugdraad downloaden. Heb je daar vragen over? Je vindt de contactgegevens van de jeugdraad hiernaast. Op social media bereik je hen via de hashtag #jeugdkalmthout.

   

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?