Kindergemeenteraad

In Kalmthout is er naast de jeugdraad ook een kindergemeenteraad. De kindergemeenteraad is een groep van een 20-tal kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar van de Kalmthoutse lagere scholen. Ze vertegenwoordigen er de school, maar in de eerste plaats ook de buurt. Julleke is de mascotte van de kindergemeenteraad. Elk jaar leggen de kinderen de eed af met de woorden: ‘Ik ben … en ik beloof mijn beste beentje voor te zetten voor alle Kalmthoutse kinderen’.

De kinderen komen enkele keren per jaar – tijdens de schooluren – samen. De kindergemeenteraad maakt adviezen op die invloed hebben op alle kinderen uit Kalmthout. Elk jaar wordt er rond een bepaald thema gewerkt. Zo werkte de kindergemeenteraad al rond klimaat, verkeer, wonen, fuiven, spelen en armoede. De kinderen stellen zich kandidaat via de school.  De kindergemeenteraad geeft advies aan de gemeente over zaken die zij willen verbeteren binnen de gemeente voor kinderen.

Vanuit de kindergemeenteraad zijn er al een aantal projecten ontstaan die intussen jaarlijks terugkomen:

    • Dag van de G-Sport: sportdag samen met alle Kalmthoutse lagere scholen met als thema G-Sport.
    • Kinderfestival: festival op het einde van het schooljaar waar alle kinderen van alle Kalmthoutse scholen samenkomen om te spelen, dansen, ravotten…

Ook de glijbaan in het zwembad kwam er op uitdrukkelijke vraag van de kinderen van de kindergemeenteraad.

Lees hieronder de verslagen van de kindergemeenteraden van het schooljaar 2021 – 2022.

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?