Maatregelen wateroverlast Standaertlei en Verbiststraat

Bij hevige regenval ervaren de Standaertlei en de omgeving van de Verbiststraat wateroverlast. Samen met Aquafin en studiebureau Sweco werkte gemeente Kalmthout een reeks maatregelen uit om die wateroverlast in de toekomst te vermijden.

 • Oude bedding open leggen en voormalige atletiekpiste verlagen

  We maakten de oude bedding van de waterloop Dorpsbeek terug open, zodat er minder kans is op verstropping en wateropstuwing. De gravelverharding en de fundering van de voormalige atletiekpiste brak de aannemer uit. In het midden ontstaat een kom om meer water te bufferen.

 • Overstortleiding aanleggen in Verbiststraat

  Hydraulische modellen tonen aan dat het rioleringsstelsel van Verbiststraat en omgeving nog altijd onder druk staat bij hevige regenbuien. De steeds intensere regenbuien hebben daar ook invloed op. De huidige overstort is onvoldoende. Ter hoogte van de ingang van het speelterrein in Verbiststraat plaatsen we een nieuwe overstortleiding naar de Groenhofbeek.

 • Bufferbekken aanleggen achter het OCMW-gebouw en Standaertlei

  Bij hevige neerslag voert de Dorpsbeek het oppervlaktewater vanuit het centrum (Kijkuitstraat) af naar de Kleine Aa, een andere belangrijke waterloop doorheen Kalmthout.  Die Dorpsbeek is onder heel de wijk Dorp volledig ingebuisd. Bij hevige regenval stuwt die veel water op uit de riool. Om het water meer ruimte te geven, maakten we een bufferbekken om het water geleidelijk aan te laten afvloeien.

  In Standaertlei plaatsen we een overstortconstructie naar de waterloop. Dat is een grote betonnen put met verschillende compartimenten en terugslagkleppen. De put komt in het midden van de straat en zal ongeveer 6m lang, 4m breed en 2m hoog zijn. De aannemer stort de constructie ter plaatse, omdat hij ongeveer 30 ton weegt.

 • Regen- en afvalwater op de school Gitok bovenbouw afkoppelen

  De schoolgebouwen van Gitok werden in de loop der jaren verschillende keren uitgebreid en gerenoveerd. Het rioleringsstelsel van de school is momenteel nog grotendeels gemengd aangesloten op de riolering van Heuvelspad, die op zijn beurt de riolering van Kapellensteenweg onder druk zet. Een afkoppelingsdeskundige brengt nu die waterstromen eerst in kaart om daarna gericht het regenwater te bufferen en te laten infiltreren.

 • Regen- en afvalwater van woonzorgcentrum St.-Vincentius afkoppelen

  Het rioleringsstelsel van het woonzorgcentrum is ook gemengd aangesloten op de riolering van Kapellensteenweg. Een afkoppelingsdeskundige bekijkt hoe hij de afvoer van dit regen- en afvalwater kan optimaliseren.

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?