Orgaandonatie

Bij een orgaandonatie schenkt een persoon na zijn of haar overlijden een gezond orgaan aan iemand van wie het orgaan ongezond is of uitvalt. Orgaandonatie is dus levensbelangrijk. Wie een nieuw orgaan nodig heeft, leeft met een ernstige ziekte en een orgaantransplantatie is vaak een laatste kans op genezen. Er zijn echter donororganen tekort. Patiënten komen daarom op een wachtlijst terecht.

In België is iedereen wettelijk gezien kandidaat-donor, tenzij je verzet aantekende. In de praktijk peilt men bij de nabestaanden naar de wens van de overledene. Wilde hij of zij orgaandonor zijn? De nabestaanden kunnen op dat moment nog weigeren. Er bestaat ook de mogelijkheid om je expliciet te registreren als kandidaat-donor, dan wordt je wens sowieso gerespecteerd. Registratie kan ook de nabestaanden heel wat verwarring en een emotioneel zware beslissing besparen.

Registreren als orgaandonor kan eenvoudig en gratis in het gemeentehuis. Je ondertekent een verklaring betreffende wegneming en transplantatie van organen en weefsels na overlijden. Iedereen komt daarvoor bij wet in aanmerking. Je kan je ofwel verzetten tegen elke wegneming van organen en weefsels ofwel je uitdrukkelijk donor stellen. Die verklaring is steeds herroepbaar.

Formulier

Wil je jouw keuze doorgeven? Vul dan de ‘Verklaring orgaandonatie 2020’ in.

  • .PDFVerklaring afstand van organen

    Download

Wil je meer weten over orgaandonatie? Klik dan hier.

Hoe?

Vanaf 1 juli 2020 zullen nieuwe modaliteiten voor de registratie van de wil om menselijk lichaamsmateriaal na overlijden te doneren van kracht worden1. We wijzen erop dat er in België een veronderstelde toestemming voor de donatie van menselijk lichaamsmateriaal (organen, weefsels en cellen) na overlijden bestaat. Dit betekent dat iedereen geacht wordt in te stemmen met de donatie van zijn lichaamsmateriaal na overlijden.

Burgers die hun wil terzake willen registreren, kunnen zich nog steeds naar hun gemeentebestuur maar vanaf 1 juli 2020:

 kan men zich ook registreren bij zij/haar huisarts  kan men zich ook online via de website www.mijngezondheid.be registreren

Minderjarigen en personen die niet in staat zijn om hun wil alleen uit te drukken, moeten zich altijd naar hun gemeentebestuur begeven.

Als gemeentebestuur zullen deze nieuwe modaliteiten vanaf 2 juni 2020 drie belangrijke veranderingen met zich meebrengen:

Je zal voortaan vier beslissingen met betrekking tot de donatie van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden kunnen vastleggen. Deze zijn:

 Orgaandonatie voor transplantatie

Organen van een donor na overlijden wegnemen. Weggenomen organen worden alleen gebruikt voor transplantatie bij mensen die hierop wachten.

  Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor transplantatie

Weefsels en cellen van een donor na zijn overlijden wegnemen. Weggenomen weefsels worden alleen gebruikt voor transplantatie bij mensen die hierop wachten.

 Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor de vervaardiging van geneesmiddelen:

Het lichaamsmateriaal van een donor na overlijden wegnemen om geneesmiddelen te maken, bijvoorbeeld voor innoverende therapieën. Het gedoneerde materiaal (organen, weefsels, cellen en alles wat daaruit wordt gehaald) kan dus worden gebruikt om geneesmiddelen te maken.

Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor onderzoek

Lichaamsmateriaal dat na overlijden bij een donor wordt weggenomen voor wetenschappelijk onderzoek. Gedoneerd lichaamsmateriaal (organen, weefsels, cellen en alles wat daaruit wordt gehaald) wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, zonder menselijke toepassing. Dit onderzoek is vaak essentieel om de zorg te blijven verbeteren. Het helpt onder meer om de kennis over het menselijk lichaam of over bepaalde ziekten te vergroten. Opmerking: dit soort donatie is verschillend van het afstaan van het lichaam voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs dat wordt beheerd door faculteiten geneeskunde.

 

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?