Over het RUP Woonbos II

De gemeente werkt aan een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor het woonbosgebied in de gemeente. Na het eerste RUP WOONBOS (goedgekeurd in 2016) is nu het gebied van Woonbos II aan de beurt. Het moet de ruimtelijke visie vastleggen door te kijken welke activiteiten er kunnen, welke bestemmingen er zullen gelden, aan welke stedenbouwkundige voorschriften de woningen en constructies moeten voldoen en hoe het gebied ingericht en beheerd zal worden.

Het gemeentebestuur wil de identiteit, de kwaliteit en de beleving van de omgeving en het publieke domein beschermen. Er is nood aan duidelijke richtlijnen om beter in te kunnen spelen op de nieuwe woonwensen en om versnippering en ongepaste opdelingen tegen te gaan. Daarom maken we nu een RUP voor het resterend deel van het woonbosgebied.

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?