Pensioen

 • Het rustpensioen

  Als werknemer heb je recht op een rustpensioen vanaf 65 jaar. In 2025 wordt dit opgetrokken tot 66 jaar. Zelfstandigen vallen onder het stelsel van het ‘pensioen voor zelfstandigen’. Werknemers die vastbenoemd zijn in overheidsdienst, vallen dan weer onder het ‘overheidspensioen’.

  Enkel wanneer je vervroegd met pensioen wil, moet je nog een aanvraag indienen, dit ten vroegste 1 jaar voor je met pensioen wil gaan. Mannen en vrouwen kunnen eventueel vanaf 60 jaar met pensioen zonder hier financieel voor te moeten inleveren. Opgelet: om hiervoor in aanmerking te komen, moet je wel een loopbaan van 42 jaar bewijzen. Er bestaan echter ook nog enkele overgangsmaatregelen.

 • Het overlevingspensioen/overgangsuitkering

  De overlevende echtgeno(o)t(e) kan het overlevingspensioen aanvragen als hij/zij minstens 47 jaar oud is. Met uitzondering van enkele situaties moet het huwelijk minstens 1 jaar geduurd hebben, al dan niet in combinatie met wettelijk samenwonen. Indien je niet aan deze voorwaarden voldoet, kan je een overgangsuitkering aanvragen voor 1 jaar als je geen kinderen ten laste hebt. Heb je wel kinderen ten laste, kan je een uitkering aanvragen voor 2 jaar. Wanneer de overleden echtgeno(o)t(e) reeds een pensioen genoot, uitbetaald door de RVP, is een aanvraag niet meer nodig.

 • Toegelaten arbeid voor gepensioneerden

  Je kan als gepensioneerde nog steeds werken als werknemer of zelfstandige binnen de wettelijk bepaalde grenzen. Hiervoor kan je een formulier ‘model 74’ vragen op het gemeentehuis. Hoeveel je mag verdient, evolueert met het indexcijfer. Eens je 65 bent of een loopbaan van 45 jaar hebt bereikt, mag je onbeperkt bijverdienen.

 • Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

  Wanneer je geen recht hebt op pensioen, over weinig of geen inkomsten beschikt of slechts een zeer laag pensioen ontvangt, kan je vanaf 65 jaar een aanvraag indienen tot het bekomen van een inkomensgarantie voor ouderen (IGO). Op 1 maart 2019 bedroeg die 745,57 euro voor wie samenwoont en 1118,36 euro voor een alleenstaande.

 • AOW

  AOW, de Nederlandse pensioenuitkering, moet je uitdrukkelijk aanvragen als Nederlander wanneer je in Belgi├ź woont. Ook andere buitenlandse pensioenen moet je aanvragen.

 • Pensioenaanvraag

  Je pensioen vraag je aan bij de dienst Burgerlijke stand op het gemeentehuis. Je brengt volgende zaken mee:

  • Identiteitskaart
  • Eventueel je pincode

  Voor meer informatie over pensioenen kan je terecht op de website van Mypension.

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?