Plaatsing in een woonzorgcentrum

Wat?

In principe betaal je als oudere je verblijf in een woonzorgcentrum zelf. Als dat niet lukt, past het OCMW het tekort bij. Je staat dan je normale inkomsten af aan het OCMW en ontvangt maandelijks een som waarover je vrij beschikt. Onderhoudsplichtigen (kinderen, ouders en eventueel echtgenoten of gewezen echtgenoten) kunnen eveneens verplicht worden om het tekort aan te vullen.

Hoe?

Aanvragen kan persoonlijk bij de dienst, telefonisch of via e-mail. Tijdens een financieel onderzoek wordt onder andere de onderhoudsplicht onderzocht bij je ouders, kinderen en (gewezen) echtgenoot. Enkel wanneer zij over een voldoende hoog inkomen beschikken, wordt de zorgplicht ingeroepen en geldt een maximumtarief. Broers en zussen worden niet betrokken

De onderhoudsplichtige kan vrijgesteld te worden van betaling in bepaalde gevallen, zoals bij een bescheiden inkomen, zware financiƫle lasten of aantoonbare verstoorde familierelaties.

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?