Riolering

Zuiveringszones

Bij de zuiveringszones vind je een overzicht van de verschillende soorten rioleringen en inbuizingen.

In de zone voor collectieve zuivering ligt riolering, of zal deze er in de toekomst komen. In deze zones is iedereen verplicht om op de riolering aan te sluiten. In straten met een gemengde riolering mogen afval- en hemelwater samen aangesloten worden. In straten met een gescheiden riolering moet het afval- en hemelwater dan weer afzonderlijk op de juiste afvoerleiding worden aangesloten.

In de zone voor individuele zuivering ligt geen riolering, en zijn er ook geen plannen om er een aan te leggen. In de straten in deze zone zijn de inwoners wettelijk verplicht om hun afvalwater zelf te zuiveren in een minizuiveringsinstallatie.

Waterheffing

Pidpa int jaarlijks een heffing op waterverontreiniging. Wie zelf zijn afvalwater zuivert, is vrijgesteld. De procedure hiervoor lijkt omslachtig, maar is slechts een kleine moeite in verhouding tot de opbrengst, namelijk 5 jaar geen heffing meer betalen. De milieudienst helpt je graag een flink eind op weg.

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?