Riolering

Zuiveringszones

Bij de zuiveringszones vind je een overzicht van de verschillende soorten rioleringen en inbuizingen. Op het zoneringsplan van VMM kan je je straat opzoeken en nagaan welke soort riolering of inbuizing voor je deur passeert.

In de zone voor collectieve zuivering ligt riolering, of zal binnen enkele jaren riolering komen. In die zones is iedereen verplicht om op de riolering aan te sluiten. In straten met een gemengde riolering mogen afvalwater en hemelwater samen aangesloten worden. In straten met een gescheiden riolering, moet het afvalwater en hemelwater afzonderlijk op de juiste afvoerleiding worden aangesloten.

In de zone voor individuele zuivering ligt geen riolering en ook in de toekomst zal dit niet aangelegd worden. In die zone zijn de inwoners wettelijk verplicht om hun afvalwater zelf te zuiveren in een minizuiveringsinstallatie.

Waterheffing

Pidpa int jaarlijks een heffing op waterverontreiniging. Wie zelf zijn afvalwater zuivert, moet 5 jaar geen heffing op waterverontreiniging betalen. Heb je vragen over de zuivering? Contacteer dan de milieudienst.

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?