Omgevingsvergunning

Wat?

Een omgevingsvergunning heb je nodig voor de bouw of bedrijfsactiviteit die mogelijk hinder voor mens en milieu oplevert. Sinds 2018 zijn die geïntegreerd. Je hoeft dus geen aparte milieu- en bouwvergunning aan te vragen.

Hoe?

Een omgevingsaanvraag verloopt volledig digitaal via het omgevingsloket. Daar vind je ook alle praktische informatie en kan je ook documenten rond wetgeving opvragen.

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt verschillende vergunningen:

Charter Werftransport

De gemeente Kalmthout, Bouwunie, Confederatie Bouw en FEMA slaan de handen in elkaar om bij te dragen aan een maximaal bereikbare, leefbare en veilige omgeving tijdens private en publieke bouw- en wegenwerken op het grondgebied van de gemeente Kalmthout. Het Charter Werftransport bundelt alle informatie en communicatie. Download het charter hieronder.

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?