School- en studietoelagen

Wat?

School- of studietoelagen zijn er voor:

  • Kleuters
  • Leerlingen in het lager onderwijs
  • Leerlingen in het voltijds secundair onderwijs
  • Leerlingen in het deeltijds leerplichtonderwijs
  • Studenten in het hoger onderwijs

Hoe?

Alle informatie vind je terug op de website van studietoelagen.

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?