Sociale correctie op de huisvuilbelasting

Wat?

In Kalmthout wordt het rest- en GFT-afval gewogen en geregistreerd via de chip in je container. Je betaalt vervolgens een bijdrage op basis van dit gewicht, afhankelijk van de soort afvalstof. Dit systeem heet gedifferentieerde tarifering of kortweg Diftar. Bedoeling is om de hoeveelheid afval te beperken en de kosten eerlijk te verdelen. In Kalmthout streven we ernaar maximum 150 kg restafval per inwoner te verzamelen op jaarbasis.

Sociale correctie voor medische noden

Personen met specifieke medische noden kunnen in aanmerking komen voor een sociale correctie. Let wel, het gaat uitsluitend om medische noden die zorgen voor aanzienlijk meer restafval, zoals het gebruik van incontinentiemateriaal of permanente stoma’s. De tegemoetkoming is bedoeld voor personen die voor de inzameling van hun restfractie een beroep doen op de gemeentelijke ophaling in containers. De sociale correctie wordt per kalenderjaar toegekend en bedraagt 50 euro.

Hoe?

Om aanspraak te maken op de sociale correctie laat je een aanvraagformulier invullen door de geneesheer. Voeg ook een medisch attest toe. De ingevulde formulieren worden – discreet – ingezameld in dienstencentrum De Groten Uitleg. Je bezorgt dit ook aan de thuisdiensten. Aanvragen doe je vóór 1 oktober.

  • .PDFAanvraagformulier sociale correctie huisvuil omwille van medische redenen

    Download

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?