Sociale dienst OCMW

Wat?

De maatschappelijk werkers van de sociale dienst helpen personen of gezinnen in probleemsituaties.

Hoe?

Een maatschappelijk werker zoekt naar een oplossing voor je problemen. Soms moet er doorverwezen worden, maar vaak kunnen de OCMW-diensten zelf helpen.

Wanneer je hulp vraagt aan het OCMW zal de maatschappelijk werker een sociaal onderzoek verrichten en een sociaal verslag opstellen. Dat wordt voorgelegd aan de raadsleden van het Bijzonder Comité voor Sociale Dienst, die over de steunverlening beslist. In dringende gevallen beslist ook de voorzitter van de Raad voor maatschappelijk welzijn over het al dan niet hulp bieden.

Soms wordt de hulpverlening gekoppeld aan bepaalde voorwaarden. Hierover worden duidelijke afspraken gemaakt.

Je mag er zeker van zijn dat alles wat je vertelt, vertrouwelijk wordt behandeld. De maatschappelijk werkers en de leden van het Bijzonder Comité voor Sociale Dienst zijn gebonden door het beroepsgeheim.

Waarvoor kan je er terecht?

  • Informatie

    De sociale dienst geeft je uitleg over bestaande diensten, instellingen en wetgeving. Dat kan gaan over sociale wetgeving, huisvesting en huurwetgeving, maar even goed adviseren zij je over gezondheidszorg, rechtshulp, …

  • Hulp, verwijzing, bemiddeling

    De sociale dienst helpt je ook bij administratieve problemen, bij het zoeken naar werk of huisvesting. Zij verwijzen ook door naar gespecialiseerde diensten of treden als bemiddelaar op.

  • Psychosociale begeleiding

    De sociale dienst helpt je ook bij psychische, relationele of sociale problemen. De sociaal werker luistert naar je verhaal, geeft je advies en verwijst je eventueel door.

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?