Timing en verloop werken

Update 23/02: Kruispunt Bloemenlei en Kijkuitstraat afgesloten van maandag 26/02 tem woensdag 28/02. De aannemer plaatst dan fundering en asfalt op het kruispunt en in de Bloemenlei. Auto’s volgen de omleiding. Fietsers en voetgangers kunnen passeren in de berm.

Aannemer ATF voert de rioleringswerken uit van 16 oktober tot eind december 2023. Hou er rekening mee dat slechte weersomstandigheden de vooropgestelde timing vertragen. De aannemer voert de werken uit in 4 fases. Dat geeft volgende planning.

Fase 1: riool aansluiten op bestaande rioolput

  • Van 16 tem 19 oktober plaatst de aannemer riolering op het kruispunt Bloemenlei-Kijkuitstraat. Het kruispunt is 4 dagen lang niet toegankelijk voor auto’s. Fietsers en voetgangers kunnen passeren langs de berm.

Fase 2: riolering plaatsen

  • Vanaf 16 oktober breekt de aannemer het asfalt uit over de volledige lengte van de straat.
  • Daarna werkt hij in beperkte werfzones om de rioolbuizen te steken. Hij vult elke avond de werfzone op met minderhindersteenslag. Dit is een tijdelijke, overrijdbare steenslagverharding om de bereikbaarheid van de opritten zo veel mogelijk te garanderen.
  • De werken starten aan de Kijkuitstraat. Van daaruit schuiven de rioleringswerken op naar het einde van de Bloemenlei.

Fase 3: infiltratiekanalen plaatsen en parkeerplaatsen aanleggen

  • De aannemer plaatst de infiltratiekanalen aan de westzijde van de weg. Hij start achteraan de Bloemenlei. De werfzone schuift op naar het kruispunt met de Kijkuitstraat.
  • De infiltratiekanalen zullen hoger liggen dan de steenslag. Als het hoogteverschil te groot is, zullen de opritten niet bereikbaar zijn. Je kan met jouw auto wel tot je huis rijden om boodschappen uit te laden. Je rijdt dan achteruit terug de straat uit. We streven ernaar het hoogteverschil te beperken, maar kunnen niet garanderen dat de opritten steeds met de wagen toegankelijk zullen zijn.

Fase 4: asfalteringswerken

  • Op het einde van de werken is het kruispunt nog enkele dagen onderbroken om de infiltratiekanalen aan te sluiten op de waterloop. De exacte timing communiceren we via de gemeentelijke website en de digitale en papieren nieuwsbrief.
  • Daarna legt de aannemer waterdoorlatende fundering aan in de Bloemenlei. Deze heeft een open structuur om het regenwater maximaal in de grond te laten trekken. Zand en modder zijn nefast voor de werking van de fundering. Tijdens deze fase zijn auto’s dan ook niet toegelaten in de straat.
  • Tot slot wordt de volledige straat en het kruispunt geasfalteerd.

Hou er rekening mee dat slechte weersomstandigheden de vooropgestelde timing vertragen.

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?