Toelage voor thuisverzorging van gehandicapte kinderen

Wat?

Deze tegemoetkoming bedraagt 300 euro per jaar voor kinderen die thuis verblijven en 150 euro voor kinderen die op een school, dagcentrum of semi-internaat verblijven.

Hoe?

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming, moet je aan enkele voorwaarden voldoen:

  • Een invaliditeit van minstens 66% (niet vereist voor kinderen met mucoviscidose)
  • Niet ouder dan 25 jaar zijn
  • Het netto-belastbaar inkomen van de aanvrager en de partner van 2 jaar voor de aanvraag mag niet hoger zijn dan 22.030,00 euro (berekend op basis van de gezondheidsindex) verhoogd met 10% per persoon ten laste

Het aanvraagformulier is te verkrijgen bij het gemeentebestuur, dienst burgerlijke stand.

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?