Voorschotten op vervangingsinkomens

Wat?

Omdat procedures in verband met de toekenning van vervangingsinkomens, zoals bijvoorbeeld pensioenen, ziekte-uitkeringen, werkloosheidsvergoeding soms lange wachttijden met zich meebrengen, kan je bij de sociale dienst vragen om een voorschot op je uitkering te krijgen.

Hoe?

Er wordt steeds een vaste procedure gevolgd:

  • De maatschappelijk werk(st)er van de sociale dienst verricht een sociaal en financieel onderzoek en formuleert een voorstel naar het Bijzonder Comité toe. Zij beslissen of er al dan niet steun toegekend wordt en bepalen het bedrag.
  • Voorschotten op pensioen, invaliditeit, werkloosheid worden teruggevorderd als de uitkering van de cliënt in orde is.
  • Dit gebeurt via reservatie bij de betrokken instellingen.
Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?