Werken Kastanjedreef: welke werken voeren we uit?

Aanpassingen nutsleidingen

De nutsbedrijven – zoals de telecombedrijven – passen de nutsleidingen aan. De bovengrondse leidingen zullen ondergronds gebracht worden. Daarnaast worden de oude gas- en waterleidingen vernieuwd.

Er wordt ook nieuwe openbare verlichting – meer bepaald LED-armaturen – geplaatst. In de Kastanjedreef zal die amberkleurig licht hebben. Reden daarvoor is dat dit vleermuisvriendelijk is.

Aanleg riolering met gescheiden stelsel

Er is momenteel geen riolering aanwezig in je straat. Het meeste afvalwater wordt in de gracht geloosd. Daarom leggen we nu een gescheiden rioleringsstelsel aan. Concreet wordt het vuil water aangesloten op het riool. Het regenwater wordt apart, via de open grachten, afgevoerd naar de waterloop. Dat houdt ook in dat alle woningen individueel afgekoppeld moeten worden.

  • Afkoppelingsdeskundige Sweco kwam al langs (dossier ondertekend terug te bezorgen indien nog niet gebeurd)
  • Offerte werd bezorgd
  • Keuze om het zelf te doen of met collectieve aannemer via Aquafin
  • De woningen moeten afgekoppeld zijn uiterlijk 3 maand na┬á het aanleggen van het huisaansluitingsputje.
  • Een keurder komt langs om de afkoppeling van de woning te keuren (na 3 maand). Als de woning op dat moment niet afgekoppeld is, is de kost voor de herkeuring ten laste van de eigenaar.

Heraanleg rijweg met kantstroken en een rijbaan in asfalt

Ook de rijweg wordt vernieuwd. Er worden betonnen kantstroken aangelegd en er wordt nieuw asfalt geplaatst. Ook de volledige betonbaan in Kastanjedreef zal op zijn beurt worden vervangen door asfalt.

Hier zie je de profielen per straat. Voor de Duinzichtlei zijn er twee verschillende profielen.

Kastanjedreef

Duinzichtlei

Nieuwe Dreef

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?