Zeg je gedacht!

De gemeenteraad van Kalmthout stelde het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Woonbos II voorlopig vast op 19 december 2022. Met dat RUP wil de gemeente een toekomstvisie én afsprakenkader vastleggen over hoe we omgaan met wonen, bouwen en natuur in het zuidelijke deel van Kalmthout. Met de voorlopige vaststelling komen we in een laatste fase van ‘publieke raadpleging’.

ZEG JE GEDACHT!

Op zaterdag 11 februari 2023 geven onze medewerkers en externe specialisten graag meer info over het nieuwe RUP en kan je hen ook vragen stellen over het plan.

De infomarkt vindt plaats in de refter van de sporthal van Gitok eerste graad, Kapellensteenweg 501. Je kan er terecht tussen 13 en 17 uur. Je vindt intussen het volledige plan hier.

“Zeg je gedacht” gaat verder met de openbare raadpleging over het door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld RUP. Ten laatste op 27 maart 2023 kan je nog opmerkingen en/of bezwaren formuleren bij de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) via de gegevens hiernaast.

Bekijk de start- en de procesnota

  • .PDFRUP Woonbos 2 - Startnota

    Download

  • .PDFRUP Woonbos 2 - Procesnota

    Download

Ter info: de startnota kan je – na afspraak via 03 620 22 30 – inkijken op het gemeentehuis. 

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?