Rioleringswerken Kastanjedreef en omgeving

Vanaf begin mei 2022 vinden er rioleringswerken plaats in de Kastanjedreef, Duinzichtlei en Nieuwe Dreef. Op deze pagina vind je info over die werken.

Update 14/09/2022

In september en oktober wordt er verder gewerkt aan de nutsleidingen in de Duinzichtlei. Die planning is wat verschoven omdat er een probleem was met de huisaansluitingen. Die moeten eerst worden uitgevoerd vooraleer aan de wegenis gewerkt kan worden. Intussen zorgen we ervoor dat de huidige staat van de straat wordt verbeterd: we trekken de tijdelijke onderlaag opnieuw recht en werken die af met een fijner laagje. Momenteel wordt er al een funderingslaag geplaatst in de Nieuwe Dreef.

In de Kastanjedreef wordt midden september de weg uitgebroken tussen de Nieuwe Dreef en Den Dijk en daar wordt aansluitend de fundering geplaatst.

Eind september worden de betonnen kantstroken geplaatst in de Nieuwe Dreef en in de Kastanjedreef tussen de Nieuwe Dreef en Den Dijk. Daarna kan de fundering in die zone geplaatst worden en midden oktober de onderlaag in asfalt.

Midden oktober kan de aannemer starten met de opbouw van de wegenis in de Duinzichtlei tot aan de onderlaag asfalt en ook met de rioleringswerken in de Kastanjedreef tussen de Duinzichtlei en de Korte Heuvelstraat.

Als de riolering in de Kastanjedreef aangelegd is, kan de aannemer ook daar starten met de wegeniswerken. We plannen dat de onderste laag asfalt midden december klaar kan zijn, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Zodra de meeste werken zijn afgerond en overal de onderlaag in asfalt gelegd is, kan de aannemer de asfalttoplaag in alle straten aanbrengen. Om dat op een goede en duurzame manier te kunnen doen, kiest de aannemer een droge en warme periode. Zo kan alles in één keer gebeuren en zijn er geen overgangen tussen de verschillende straten.

 

Je kan ook de presentatie van het infomoment op 23 maart opnieuw bekijken.

  • .PDFInfovergadering rioleringswerken Kastanjedreef - 23 maart 2022

    Download

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?