Openbaar onderzoek digitale atlas onbevaarbare waterlopen

De oude, analoge atlassen van de onbevaarbare waterlopen die het juridisch statuut van de waterlopen vastleggen, worden vervangen door een digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten.

Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 loopt het openbaar onderzoek ‘Digitale atlas van gerangschikte onbevaarbare waterlopen en publieke grachten’. Tijdens die periode kan je het ontwerp inkijken en becommentariëren. Dat gebeurt volledig online via www.integraalwaterbeleid.be.

Mogelijk komt de informatie in het ontwerp van de digitale atlas niet volledig overeen met de situatie op het terrein. Dat kan bijvoorbeeld doordat de waterloop of publieke gracht plaatselijk verlegd is of omdat de oever ingericht werd. Daarom wordt het ontwerp voorgelegd via een openbaar onderzoek.

Stel je vast dat de loop, breedte of diepte van een waterloop of publieke gracht in jouw buurt niet overeenkomt met de weergave in de digitale atlas? Geef dat dan door via het meldingsformulier.

INFO: www.integraalwaterbeleid.be

Iets toe te voegen aan deze pagina?

Iets te melden?